Mediapankki

Käyttöehdot

Mediapankki sisältää Lounasidun markkinointimateriaaleja, pakkausaineistoja, kuvia, logoja, tavaramerkkejä, liiketunnuksia ja muuta materiaalia. Materiaali on Lounasidun ja Materiaali on suojattu tavaramerkkioikeuksin, suomalaisilla ja kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla ja sopimuksilla sekä muilla immateriaalioikeuksilla. Lounasidulla on oikeus milloin tahansa muuttaa mediapankkia, materiaalia, näiden saatavilla oloa tai näiden saatavuuden edellytyksiä.

Käyttäjällä ei ole alla mainittua rajoitettua käyttöoikeutta lukuun ottamatta oikeutta ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai Lounasidun nimenomaista etukäteistä kirjallista suostumusta levittää, julkaista, kopioida, tallentaa, muokata, manipuloida, saattaa yleisön saataville tai muutoin kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia.

Lounasitu myöntää käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeuden käyttää materiaalia Lounasidun tuotteita koskevassa markkinoinnissa, mainonnassa ja ilmoituksissa sekä muussa yhteydessä, joka asiallisesti liittyy Lounasidun liiketoimintaan. Käyttäjällä on tämän rajoitetun käyttöoikeuden nojalla oikeus kopioida, tallentaa ja käyttää materiaalia edellä mainittuja käyttötarkoituksia varten. Käyttäjä vastaa siitä, että materiaalin käyttö tapahtuu hyvän tavan mukaisesti ja ettei materiaalin käyttö käyttäjän toimesta loukkaa kenenkään kolmannen tahon immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata tai muuttaa materiaalia millään tavoin. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus muuttaa materiaalin kokoa, mikäli materiaalin käyttö tätä edellyttää.

Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa materiaalin rajoitettua käyttöoikeutta kolmannelle taholle.

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 1.1.2017 ja ovat voimassa toistaiseksi. Lounasitu varaa itselleen oikeuden milloin tahansa ilman eri ilmoitusta muuttaa näitä käyttöehtoja. Lounasidulla on myös oikeus milloin tahansa rajoittaa Mediapankkiin pääsyä.