Lounasitu tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Nimi: Lounasitu
Y-tunnus: 0911486-4
Osoite: Häntelänkuja 15, 21360 Lieto As
Puhelin: 0400 520 654
Sähköposti: info@saicom.fi

Yhteyshenkilö
Nimi: Pirkka Rauvola
Puhelin: 0400 520 654
Sähköposti: info@saicom.fi

Rekisterin nimi
Lounasitu markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 4. luvun 19 § ja toisen luvun 8 § perusteella seuraavia käyttötarkoituksia varten. Markkinointiviestintään, asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen analysointiin, toimintaan ja tiedonjakoon myös sähköisiä välineitä käyttäen.

Rekisterin tietosisältö
Yrityksen nimi
Osoite, Y-tunnus
Yrityksen kotipaikka
Yhteyshenkilön nimi ja asema
Puhelinnumero, sähköposti

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja on saatu luovutuksena henkilöltä itseltään (puhelimitse, sähköpostitse tai uutiskirjeen tilauslomakkeen kautta). Lisäksi tietoa kerätään yritysten www-sivuilta ja julkisista rekistereistä sen mukaan, keitä toimintamme voisi mahdollisesti hyödyttää.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille markkinointi- ja myyntitarkoituksiin. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa rekisterin pitäjälle. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse tai sähköpostitse rekisterin pitäjään. Sähköisessä markkinoinnissa on säännönmukaisesti mahdollisuus kielto-oikeuden käyttämiseen painamalla poistu listalta- painiketta.

Rekisteröity voi poistaa tai estää rekisterinpitäjän palveluissa olevat evästeet selaimen asetusten avulla.